Wat is osteopathie

De geschiedenis en filosofie
De osteopathie is in 1874 ontwikkeld door de Amerikaanse arts Andrew Taylor Still. Hij beschouwde het lichaam als één samenhangend geheel. Hij ging er daarbij vanuit dat veel klachten ontstaan door mobiliteitsverlies van de verschillende weefsels in het lichaam.

Ook heeft hij opgemerkt dat voor een goede gezondheid een goede circulatie van lichaamsvloeistoffen (bloed, lymfe, liquor, interstitieel vocht) noodzakelijk is.
Voor die tijd revolutionaire inzichten die nog steeds de basis van de osteopathie vormen.

De osteopathie heeft zich sindsdien steeds verder ontwikkeld. De osteopaat van nu baseert zijn wijze van behandeling van een klacht op de basismedische wetenschappen als anatomie, fysiologie, embryologie en neurologie. Nieuwe inzichten hebben geleid tot nieuwe behandelwijzen. Hierdoor is de osteopathie op dit moment een zeer veilige en waardevolle methode van behandelen. Het is uitgegroeid tot een volwaardig vak binnen de gezondheidszorg, waarbij nauw samengewerkt wordt met artsen, specialisten en paramedici.

Wilt u meer lezen? Kijk dan hier

Wanneer naar een osteopaat
U gaat naar de osteopaat voor de behandeling van klachten van:

  • het bewegingsapparaat (schouder, nek en rugklachten)
  • het hoofd (kaakklachten, hoofdpijn)
  • het zenuwstelsel (uitstralingspijn)
  • de organen (zoals maag en darm)
  • sportblessures
  • gynaecologische klachten (zoals bekkeninstabiliteit)
  • klachten die samenhangen met een burn out en/of vermoeidheid

IMG_6987

 Een osteopaat is een goed geschoolde therapeut . U heeft voor een behandeling geen verwijzing van uw huisarts of een medische specialist nodig. De behandeling start na een gedegen onderzoek. Als hieruit blijkt dat sprake zou kunnen zijn van een ernstige aandoening wordt u doorgestuurd naar uw huisarts.

 

 

Onderzoek en behandeling

Onderzoek
Tijdens uw eerste afspraak vindt een gedegen onderzoek plaats. Dit start met een vraaggesprek over uw specifieke klachten, waarvoor het eerder door u ingevulde vragenformulier de basis vormt. Alle klachten worden samen doorgenomen. Het vragenformulier ontvangt u per mail na het (digitaal) maken van uw eerste afspraak.

Na het gesprek wordt aanvullend een aantal testen gedaan. Hierdoor worden meer osteopatische indicaties verkregen. Deze vormen de basis van het op te stellen behandelplan. De testen vinden ook plaats om uit te kunnen sluiten dat sprake zou kunnen zijn van een ernstige aandoening, waarvoor doorverwijzing noodzakelijk is.

Het behandelplan wordt met u doorgesproken voor de behandeling zelf van start gaat. Wat zijn de oorzaken van uw klachten en hoe worden deze door de osteopaat aangepakt? Het eerste consult wordt afgerond met de eerste stap in die behandeling.

De totale duur van het eerste consult (gesprek, testen, doorspreken behandelplan en eerste behandeling) is een uur.

Behandeling
In een osteopathische behandeling worden verschillende delen van het lichaam behandeld: botten, spieren, organen en het bindweefsel.

IMG_6947  Voor de behandeling wordt gebruik gemaakt van handgrepen. De intensiteit van de handgrepen varieert en wordt bepaald door de bij u aanwezige klachten. Veiligheid en zorgvuldigheid staan hierbij altijd voorop.

Frequentie van de behandeling
Een osteopaat behandelt uw klachten in eerste instantie 3 tot 4 keer. Dan moet er een merkbare verbetering hebben plaatsgevonden. De periode tussen de afspraken varieert van 1 week tot 3 maanden. Dit is nodig omdat het lichaam tussentijds reageert op de behandeling; klachten verminderen en lossen op. Het lichaam heeft tijd nodig om weer in evenwicht te komen.

Preventie
De osteopathie kan ook preventief worden ingezet. In dat geval komt u bijvoorbeeld halfjaarlijks langs voor een controle, los van acute klachten.