Vergoedingen

Behandeltraject: maatwerk 

U kunt bij Osteopathie Hereweg kiezen uit twee type behandeltrajecten, waarbij u naar eigen keuze of een uur of een half uur behandeld wordt. Kiest u voor consulten van een uur, dan komt u in beginsel eens per 2 tot 4 weken. Kiest u voor consulten van een half uur, dan wordt u wekelijks behandeld. In onderling overleg kan bekeken worden wat het beste bij u past. In alle gevallen duurt het eerste consult een uur.

Tarieven

Het tarief van een consult van een uur is € 92,00.

Het tarief van een consult van een half uur is € 46,00.

Eerste consult

Het eerste consult bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Uitgebreid vraaggesprek (doornemen vragenformulier)
  • Osteopatisch onderzoek en bespreking osteopatische diagnose
  • Eerste behandeling

In de vervolgconsulten vindt een gesprek plaats over de resultaten van de behandeling, wordt tussentijds onderzoek verricht en wordt de behandeling voortgezet.

Nota’s dienen direct na afloop van het consult contant te worden voldaan of via PIN. Hiervan ontvangt u een betalingsbewijs. Betaalde nota’s kunt u declareren bij uw ziektekostenverzekeraar.

Vergoedingen

De behandeling door een geregistreerd osteopaat (D.O.) wordt door de meeste ziektekostenverzekeringen bij een aanvullend pakket geheel of gedeeltelijk vergoed.
Klik hier 201124_Vergoedingenoverzicht_2021

De vergoeding uit het aanvullende pakket wordt niet beïnvloed door uw eigen risico.